วิธีการปรับค่า max_connections ใน mysql

admin   มกราคม 10, 2013  

เรื่องเกิดจาก share host ที่ใช้ปัจจุบันเกิดปัญหา

Warning –> mysql_connect(): User xxxxx already has more than ‘max_user_connections’ active connections

หาวิธีอยู่นานจึงทราบความจริงว่า เกิดจากจำนวนคนที่ใช้งาน mysql พร้อมกันมากกว่าจำนวนที่ตั้งใว้

โดยสามารถดูค่าที่ถูกตั้งใว้ในปัจจุบันได้ วิธีคือเข้าไป phpMyAdmin รันคำสั่ง sql

1
show variables like "max_connections";

และสามารถแก้ไขค่าได้โดยพิมพ์คำสั่ง

1
set global max_connections = 200;

โดยคำสั่งนี้จะมีผลไม่ถาวร หาก restart service ค่าจะกลับมาเป็นค่าเดิม แต่… ชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะ

จะรันคำสั่งนี้ได้จะต้องเป็น user ที่มีสิทธิ์เป็น SUPER ถึงจะรันคำสั่งนี้ได้

วิธีแก้อีกวิธีคือ เปิดไฟล์ /etc/my.cnf แล้วหาค่า max_connections

ปรับตามที่ต้องการ แต่ถ้าหาไม่เจอหรือไม่มีก็ไม่ต้องตกใจ ให้หา section [mysqld] แล้วเพิ่มค่าเข้าไปได้เลย

1
max_connections = 300

แล้วสั่ง restart service

ซึ่ง share host ก็ไม่สามารถทำในส่วนนี้ได้อีกเหมือนกัน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการปรับให้

ก็แล้วแต่ host บาง host อาจจะไม่ยอมปรับให้ ถ้าโฮสยอมปรับให้ก็สบายไป

จบครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments